Riksteatern

Description: Vi bokar 31 mars till Riksteatern Norrköping med två loger och teaterfoajén från Bråddgatan.
Blir en jättefin förställning Dansa Rennie!
Confirmation status: Confirmed
Room: Hallarna - 1a kammaren
Start Time: 07:00:00 - Thursday 31 March 2022
Duration: 17 hours
End Time: 00:00:00 - Friday 01 April 2022
Type: External
Created By: info@hallarna.org
Last Updated: 11:17:39 - Thursday 25 March 2021
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry