Dugateatern föreställningar Brinde Karlsvärd

Description: dugateatern@hotmail.com

Medlemspris: 10% av biljettintäkterna men minst 300 kr/dag
Confirmation status: Confirmed
Room: Hallarna - 1a kammaren
Start Time: 08:00:00 - Wednesday 23 January 2019
Duration: 15.5 hours
End Time: 23:30:00 - Wednesday 23 January 2019
Type: External
Created By: info@hallarna.org
Last Updated: 09:17:39 - Friday 19 October 2018
Repeat Type: Daily
Repeat End Date: Friday 25 January 2019
Edit Entry - Edit Series
Delete Entry - Delete Series
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series