Hallarnas historiaDominicus Brück påbörjade hösten 1895 sin första fabriksbyggnad i kvarteret. En borglinkande fasad ut mot Kungsgatan. Brück ville ha en vacker slottskänsla över sitt kvarter, vilket stadsarkitekten Karl Flodin ritade fram. Den blev snabbt Norrköpings största ylleproducent, under namnet Brücks Fabriker AB.

Placeringen relativt långt från Motala Ström föranledde en vattenledning från strömkröken vid Refvens grund upp till fabriken, för ångmaskinernas skull. I källaren finns också den gamla vattenpumpen kvar. Enligt ett gammalt kommunfullmäktigebeslut, så ska maskinen få göras till skulptur i Strömsparken. Den är dock inte flyttbar med mindre än att man river huset. Byggnaderna anses idag vara ytterst värdefulla representanter för förra sekelskiftets industriarkitektur.

Området på norr var annars ett kulturområde, med stadsteater, fina butiker och konditorier. Både Slottsgatan och Bråddgatan, som går parallellt utmed kvarteret, hyste viktiga inträttningar för stadens invånare. Här uppe på norr var också arbetarrörelsen, frikyrkorna och nykterhetsrörelsen starka.

1914 kom Brücks att ingå i YFA, den stora koncernen av ylletillverkare i stan, som senare övertogs av Holmens bruk.  1970 tvingades dock alltihop stänga ned under textilkrisen då över 900 fabriksarbetare i Norrköping blev arbetslösa. Kommunen köpte hela kvarteret och hyrde ut ytorna till olika verksamheter. Här startade bland annat markisfabrik och tandborsttillverkning.

Området var fortsatt en viktig del av stadens själ. På legendariska Café Broadway satt Eldkvarn och petade ihop sina första låtar. Idag finns en plakett tvärs över trottoaren från Teater Bråddgatan 34 som minner om detta. Under 1970- och 80-talen revs mycket av bebyggelsen i området, men i Brücks kvarter fick det mesta stå kvar. Norrköpings auktionskammare huserade i kvarteret till slutet av 1980-talet. 1992 invigdes så Kulturkammaren i samma byggnad, med anpassade ytor för musik och teaterverksamhet. 2009 flyttade även Norrköpings Kulturhus in. 2011 Grammofon. 2014 startade Företagsateljéerna.

Moa Martinson har för övrigt gestaltat Brücks Fabriker i sin bok Mor gifter sig.

 Arkeologi

Arkeologiskt är den här delen av Norrköping så gott som outforskad mark. Gatudragningen var lite annorlunda innan 1800-talet, och kvarteret låg precis i utkanten av det stormaktstida Norrköping. En mindre undersökning gjordes 2006, och då hittades rester av en husgrund med brandrester, vilka daterats till omkring 1640. Troligen förstördes byggnaden i en brand relativt kort efter att den byggts. Lite keramik och glas hittades. Mindre rester av odlingslager har också hittats precis norr om kvarteret, under Slottsgatan.

Länkar till arkeologisk information:
snd.gu.se/sv/catalogue/file/2520

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/
handle/raa/4831/ro2009_26.pdf?sequence=1

Historisk utställning

För att koppla kvarterets besökare till historien, har vi en permanentutställning med bilder som speglar de gamla verksamheterna. Utplacerade i trapphus, hallar och på gården kan du leta runt och se hur kvarterets historia faktiskt ser ut.

Norrköpings synagoga

Norrköpings synagoga ligger också i kvarteret. 1782 utfärdades det så kallade judereglementet, som innebar att till Sverige inflyttade judar bara fick bosätta sig i de tre största städerna Stockholm, Göteborg och Norrköping.

Carl Ståhl ritade byggnaden, som färdigstäldles 1858, långt innan industrin i kvarteret. Den är byggnadsminnesmärkt och i en nyklassicistisk stil. Församlingen är mycket liten idag, så någon regelbunden verksamhet förekommer inte. Men interiören är mycket vacker.

Här finns ett reportage om byggnaden:
http://www.nt.se/img/2008/9/17/4213288.pdf

På gång
"Gate upp och Gate ner" Revy
24 januari kl 17:00
På Teater Bråddgatan 34

"Gate upp och Gate ner" Revy
25 januari kl 17:00
På Teater Bråddgatan 34

Rawfish - 10 år
25 januari kl 18:00
På Dynamo, Salongen

"Gate upp och Gate ner" Revy
26 januari kl 17:00
På Teater Bråddgatan 34

Zone Underground LivekKubb
1 februari kl 19:00
På Dynamo, Salongen

Premiär: In a Dark and Northern place
7 februari kl 19:00
På Teater Bråddgatan 34

Teater Impuls
8 februari kl 19:00
På Teater Bråddgatan 34

Indie kväll - Zone Underground
8 februari kl 21:00
På Dynamo, Salongen

In a Dark and Northern place
8 februari kl 19:00
På Teater Bråddgatan 34

In a Dark and Northern place
9 februari kl 16:00
På Teater Bråddgatan 34

In a Dark and Northern place
14 februari kl 19:00
På Teater Bråddgatan 34

In a Dark and Northern place
15 februari kl 19:00
På Teater Bråddgatan 34

Litet hus med stort hjärta, från 1 år
16 februari kl 15:00
På Teater Bråddgatan 34

In a Dark and Northern place
16 februari kl 16:00
På Teater Bråddgatan 34

Litet hus med stort hjärta, från 1 år
17 februari kl 13:00
På Teater Bråddgatan 34

Litet hus med stort hjärta, från 1 år
17 februari kl 10:00
På Teater Bråddgatan 34

Klumpen 4-9 år
18 februari kl 10:00
På Teater Bråddgatan 34

Vad är du bra på? Från 4 år
18 februari kl 13:00
På Teater Bråddgatan 34

Felicia och Fåglarna
19 februari kl 10:00
På Teater Bråddgatan 34

Felicia och Fåglarna
19 februari kl 13:00
På Teater Bråddgatan 34

Sagan om Askepåten, från 5 år
20 februari kl 10:00
På Teater Bråddgatan 34

Sagan om Askepåten, från 5 år
20 februari kl 13:00
På Teater Bråddgatan 34

Vår Version av Tarzan, ca 3-7 år
21 februari kl 10:00
På Teater Bråddgatan 34

Vår Version av Tarzan, ca 3-7 år
21 februari kl 13:00
På Teater Bråddgatan 34

Musen Märta bygger bo med danslek
23 februari kl 15:00
På Teater Bråddgatan 34

Heart of Stones - Rockfest 2020
29 februari kl 19:00
På Dynamo, Salongen

Quilty - Out on the Ocean
7 mars kl 18:00
På Dynamo

Vår Version av Robin Hood, ca 5-13 år
8 mars kl 15:00
På Teater Bråddgatan 34

Henrik Nyblom är OKLAR
13 mars kl 19:00
På Dynamo, Salongen

Sagan om Askepåten, från 5 år
15 mars kl 15:00
På Teater Bråddgatan 34

I BALANS- Norrköpings ungdomscirkus
21 mars kl 17:00
På Teater Bråddgatan 34

HITMAN BEATLEMANIA
21 mars kl 17:30
På Dynamo, Salongen

I BALANS- Norrköpings ungdomscirkus
22 mars kl 14:00
På Teater Bråddgatan 34

I BALANS- Norrköpings ungdomscirkus
22 mars kl 17:00
På Teater Bråddgatan 34

GBOB Sweden 2020
2 maj kl 16:00
På Dynamo