Skvallerteatern

Description: Jag och Evelina tänkte fråga om det går att boka tisdagar kl 18-20 från 11/1 och mars igenom?
Confirmation status: Confirmed
Room: Hallarna - 2a kammaren
Start Time: 18:00:00 - Tuesday 25 January 2022
Duration: 2 hours
End Time: 20:00:00 - Tuesday 25 January 2022
Type: Internal
Created By: info@hallarna.org
Last Updated: 10:58:22 - Monday 07 February 2022
Repeat Type: Weekly
Repeat Day: Tuesday
Repeat End Date: Tuesday 12 April 2022
Edit Entry - Edit Series
Delete Entry - Delete Series
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series