Riksteatern

Description: Vi skulle vilja prelboka Första Kammaren till den 6 april samt 8,9,10 april 2022.
Ett samarrangemang med Östgötateatern en föreställning som heter Finska för invandrare.
Confirmation status: Confirmed
Room: Hallarna - 1a kammaren
Start Time: 11:30:00 - Friday 08 April 2022
Duration: 9.5 hours
End Time: 21:00:00 - Friday 08 April 2022
Type: External
Created By: info@hallarna.org
Last Updated: 11:47:58 - Thursday 25 November 2021
Repeat Type: Daily
Repeat End Date: Sunday 10 April 2022
Edit Entry - Edit Series
Delete Entry - Delete Series
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series