ScenGalej

Description: Jag skulle vilja boka in ScenGalej till nästa år.
Förslag på datum. 28-29 september 2022, 5-6 oktober 2022.
Vi behöver då alla scener och övning rum.
Återkoppla gärna .
Allt gott/ Lotta

Vänliga hälsningar

Charlotta Arildsson
Confirmation status: Confirmed
Room: Hallarna - 1a kammaren
Start Time: 08:00:00 - Thursday 06 October 2022
Duration: 14 hours
End Time: 22:00:00 - Thursday 06 October 2022
Type: External
Created By: info@hallarna.org
Last Updated: 15:15:10 - Tuesday 09 November 2021
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry