Dansverkstaden (två föreställningar) (KG)

Description: 2000 kr är överenskommet.
Faktureringsadress finns nedan.
Första kammaren plus två loger.

Faktureringsuppgifter:
Dansverkstan Norrköping AB
111 08
60011 Norrköping

Marie Milton är ansvarig, ni kan nå henne här igenom: 0721940737

Mvh
Charlotte Wingren
Dansverkstan Norrköping
Confirmation status: Confirmed
Room: Hallarna - 1a kammaren
Start Time: 08:00:00 - Saturday 30 October 2021
Duration: 15 hours
End Time: 23:00:00 - Saturday 30 October 2021
Type: External
Created By: info@hallarna.org
Last Updated: 13:23:22 - Wednesday 08 September 2021
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry