Prel Future Echoes

Description: Preliminärbokat av Magnus Lundin 22 okt 2020, som ersättning för feb 2021 som ställs in.
Festivalen sker 17-19, men 20 är bokat för avriggning.
Confirmation status: Confirmed
Room: Hallarna - 1a kammaren
Start Time: 08:00:00 - Sunday 20 February 2022
Duration: 15.5 hours
End Time: 23:30:00 - Sunday 20 February 2022
Type: External
Created By: info@hallarna.org
Last Updated: 11:12:31 - Friday 23 October 2020
Repeat Type: Daily
Repeat End Date: Sunday 20 February 2022
Edit Entry - Edit Series
Delete Entry - Delete Series
Copy Entry - Copy Series
Export Entry - Export Series