Riksteaterföreningen förest.

Description: Ulla-Britt Ericsson bokade på telefon 27 mars.
Dansföreställning samisk grupp, artega.
Confirmation status: Confirmed
Room: Hallarna - 1a kammaren
Start Time: 08:00:00 - Thursday 17 September 2020
Duration: 15.5 hours
End Time: 23:30:00 - Thursday 17 September 2020
Type: External
Created By: info@hallarna.org
Last Updated: 11:16:22 - Tuesday 16 June 2020
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry